Partener

  • Beneficiază de promovare parţială pe parcursul desfăşurării forumului şi a galei;
  • Poziţionarea siglei pe toate materialele de promovare a concursului: caiete de presă, mapă, afişe, invitaţii, newslettere, roll-up–uri, bannere, machete, etc.;
  • Difuzarea logo-ului în animaţia video a spotului de prezentare al evenimentului, pe sistemul de screen.
  • Posibilitatea de acordare a materialelor de promovare ale companiei participanţilor la gala de premiere;
  • Stand-up banner în holul evenimentului;
  • Posibilitatea poziţionării unei prezentari pe CD-ul care va fi oferit participanţilor la eveniment;
  • Materiale/logo cu link în toate newsletterele distribuite membrilor comunităţii medicale în toate etapele concursului: înainte şi post eveniment;
  • Logo pe site-ul evenimentului topmedici.ro, pe o perioada de 6 luni.