Prezentare

Gala TopMedici

Gala TopMedici este un modest semn al stimei pe care un mare număr de oameni din această ţară o poartă celor mai buni dintre profesioniştii medici. Este esenţial să înţelegem împreună că un top al medicilor din România nu trebuie să fie un clasament festivist, expus unor show-uri uneori frivole, ci o categorie rezervată doar unor personalităţi cu performanţe excepţionale, un club exclusivist care-i reuneşte pe maeştrii profesiunii lor, a căror pregătire este însoţită de căldură umană, devotament şi deschidere către lume. Iată de ce, e departe de noi intenţia de a transforma acest Top şi, finalmente, această Gală într-o competiţie menită să suscite speculaţii şi să incite orgolii, cu toate că în lumea elitei profesionale orgoliile sunt, în covârşitoare majoritate, justificate. Pentru ca manifestarea noastră să aibă girul competenţei în domeniu, am apelat la consultanţi de excelenţă, de o valoare profesională incontestabilă, care alcătuiesc Consiliul Consultativ al Galei TopMedici 2015.

Misiune

Sănătatea este o temă de interes maxim în întreaga lume. În România, o ţară cu numeroase probleme de ordin administrativ şi financiar, statutul medicului este supus la serioase controverse, aducând prejudicii corpului medical şi pacienţilor deopotrivă. Iată de ce am încercat să creăm un eveniment în care să repunem pe piedestal menirea nobilă a medicului romîn, aceea de a salva vieţi, indiferent de remuneraţie şi recunoaştere oficială. Astfel, într-un cadru de cunoscători excepţionali ai politicilor de sănătate, vor fi detaliate realizările obţinute în ultimul an, oportunităţile de dezvoltare şi de corectare a deficienţelor. Proiectul este susţinut la cel mai înalt nivel politic şi social, de specialişti redutabili în politicile de sănătate, personalităţi medicale, oameni de afaceri.

TopMedici oferă, anual, un număr de 17 premii.

Premiile vor fi acordate de Consiliul Consultativ, care va face selecţia premiantilor. În acest context, TopMedici supune atenţiei Consiliului Consultativ o monitorizare media a activitatii medicale, asa cum a fost reflectată în presă pe perioada întregului an. Astfel, Consiliul Consultativ va aplica o grilă cu un punctaj de la 1 la 6 medicilor români care au obţinut rezultate deosebite pe parcursul anului. Criteriile care vor sta la baza acestui punctaj sunt:

  • Inovaţia
  • Performanţa profesională
  • Spiritul de echipă şi capacitatea de a forma specialişti
  • Managementul bolnavului
  • Abilitatea de comunicare
  • Cercetare medicală
  • Popularizarea rezultatelor în presa internţională

Harta premiilor este urmatoarea: 11 premii de excelenta in medicina; 5 premii speciale (Premiul TopMedici pentru performanta in management; Premiul TopMedici pentru performanta medicala in echipa; Premiul TopMedici pentru excelenta in comunicare; Premiul TopMedici pentru excelenta in comunicare; Premiul TopMedici pentru proiecte sociale; Premiul TopMedici pentru Medicina privata).